2010-12-18

Distribution of Viking age rune stones with the younger Futhark


Den här kartan visar distributionen av vikingatida minnesinskrifter i Skandinavien.
Informationen är från Runor och regionalitet, Rune Palm
This map shows the distribution of Viking age commemorative inscriptions in Scandinavia.
The information is from Runor och regionalitet, Rune Palm


[Scandinavian distribution map]Under vikingtiden hörde Bohuslän till Norge; Skåne och Halland till Danmark. Blekinges tillhörighet är oklar. Jämtland och Bornholm var troligen oberoende. During the Viking age, Bohuslän belonged to Norway; Skåne and Halland to Denmark. Blekinge's affiliation remains unclear. Jämtland and Bornholm were problably independent.


 • Sverige: 2500, av dem
  • Uppland: 1500
  • Södermanland: 500
  • resten av Sverige: 500
 • Danmark: 200
 • Norge: 100
 • Island: 50
 • England: 50
 • Ukraina: 2
Fortfarande upptäcks, eller återupptäcks ungefär två runstenar per år i Sverige.
 • Sweden: 2500, of those
  • Uppland: 1500
  • Södermanland: 500
  • rest of Sweden: 500
 • Denmark: 200
 • Norway: 100
 • Iceland: 50
 • England: 50
 • Ukraina: 2
Still, each year about two rune stones are discovered or re-discoverd in Sweden.

Den här kartan visar distributionen av vikingatida minnesinskrifter på fast berg och jordfast block. Sådana finns bara i östra Sverige.
Informationen är från Runor och regionalitet, Rune Palm
This map shows the distribution of Viking age commemorative inscriptions on bedrock and rocks fixed in the earth. They are to be found only in eastern Sweden.
The information is from Runor och regionalitet, Rune Palm

[Distribution of inscriptions on solid rock]

From of an old web page, last updated 1996 June 05, content checked 2000 July 13 by Ingrid Karlmar and Urban Fredriksson

2 comments:

 1. Interesting site, you have information on such disparate subjects as runestones & jet-aircraft. Both of which I have great interest in. I have a good site, with over 1200 posts om urgermanska, germanska språkfamiljen (urnordvästgermanska gruppen, förälder till både nordgermanska & västgermanska (och, jag tycker att den så-kallade "ingväonska [eller "anglofrisiska", även, "nordsjögermanska"], som består dessa formspråk & moderna språk, dialekter av de där
  nerthus-dyrkande {"Nerthus", PGmc, *Nerþuz, fornisl. Niörðr stammarna

  ReplyDelete
 2. Den romanske författaren skrev sitt 'magnum opus', "Germania" (korta titeln), c. 95AD, däri nämnde han sju konstiga nerthus-dyrkande germanska stammar; {anglii,"engle" saxones,"sēaxe" vīrini,"wæringas", aviones, reu[n]dingi,"rondingas", eudoses, "gēatas/iuti/gautir/götar" et frisii "fresne".} Alla sju stammar hade samma kultur, samma ovanlig tro som hade accepterat vissa ej-urgermansk/ej-indoeuropeiska element, nämligen jordemoder-, undervattens-, undergrunds-gudar. Detta var helt imot den traditionella germanska

  ReplyDelete